Помощ за животните в България

В България има закони за защита на животните, които за съжаление не се спазват! Съществува Зоополиция, но тя е неефективна базирайки се на ежедневния ни контакт и случаите,  когато сме имали спешна помощ за съдействие от тях!

Помогни ни с дарение

Всички средства ще се използват за проекта.

 

Банков превод: FIBANK BG61FINV91501017424656   FINVBGSF

Еконт: М § М Помощ за животните БГ

PayPal: mmhelpanimals@gmail.com

защо?

ФАКТИ

Горещия телефон 112,  на който  търсим съдействие също не е ефективен в помощ на животните. Полиция, пожарна, аварийна помощ и превенция и всички останали институции не оказват помощ както би трябвало да е по Закона за бедстващите животни! 

Често полицията обработва нашите жалби и сигнали с предоставените от нас доказаталества (видеоматериали, снимки и т.н), но от прокуратурата ги прекратяват по неоснователни причини или поради това, че се търсят още доказателства по съответния случай! Пускали сме много писма до Президента и Премиера на България с молба за среща, но без резултат!

Организирахме над шест протеста  поради тази причина! Търсили сме съдействие от общините за предоставяне на място което да обособим като Спасителен център и приют, но такава помощ до сега не сме получили! Имаме програма за справяне  с популацията и проблемът с бездомните животни на улицата, която предоставихме на Столична Община, но отново без резултат за реализация  с тяхна помощ! Отправяли сме предложение за промяна в Наказателния Кодекс по отношение член 325 за да влизат в сила ефективни присъди за извършено зверство спрямо гръбначно!

Сега се взима под внимание член 78, който освобождава с глоба и пробация престъпление за жестокост над животно! Борбата ни е  свързана изцяло с това да има работещи Закони, работеща Зоополиция, работещи институции в помощ на бедстващи животни, както и работещ горещ телефон за помощ на животни в беда (блъснати, болни, изоставени)! От няколко години се борим  сериозно за реализация на всичко това, но управляващите неглижират тези проблеми.

Кои сме ние ?

МиМ Помощ за животните в България

Организация "МиМ Помощ за животните в България " е регистрирана от близо три години. Нейната главна цел е да помага на бедстващи, болни и изоставени от собствениците си животни. За времето през което сме регистрирани, ние добихме голяма популярност имайки впредвид  колко сме ефективни в помощта си. За поетите от нас животни се издържаме изцяло от дарения на регистрираната ни банкова сметка. С тях плащаме всички разходи по клиниките за нуждаещите се животни от спешна ветеринарно - медицинска помощ.

Търсим спонсори, които да ни помогнат да закупим място, което да обособим като спасителен център и приют в помощ на нуждаещи се животни докато им търсим постоянен дом. Желаем да обособим и собствена клиника със стационар  и налични лекари,  които да обгрижват животните (кастрация, ваксини и всички необходими манипулации).

За времето, за което сме регистрирани имаме стотици спасени животни!

цели

Какво сме постигнали ?

  • Организация МиМ е регистрирана с единствената цел дапомага на животни в беда;
  • Организация МиM се е сдобила с почти всички необходими консумативи за помощ на бедстващо животно;
  • Организация МиM не е концентрирана в събирането на дарения, а предимно се бори за работещи закони и наказания за извършителите на зверства, което е в основата на всичко което правим;
  • Организация MиM има пет регистрирани протеста за по-малко от една година, чиято цел е за работещи закони и наказания за извършителите на зверства, както и контрол над нехуманното отношение от страна на институциите извърващи дейност за справяне с популацията;
  • Организация МиM се отзовава на повечето сигнали получени по телефон или съобщение само и единствено ако разполага с ресурс и помощ от последователите си;
  • Организация МиM няма възможност да поема сигналите, които получава и на които се отзовава с лични средства поради това, че не разполага със собствена клиника;
  • Организация МиM НЕ Е ДЪРЖАВНА ИНСТИТУЦИЯ;
  • Организация МиM има регистрирана банкова сметка, както и регистрация в Еконт и това са единствените начини, с които може да им се помага;
  • Организация МиM дава пълна прозрачност на приходи и разходи каkто на дарителите, така и в годишния счетоводен отчет.

Нашата идея

Ние от МиМ и приятели на животните имаме за цел да построим модерен приют за животни, в който ще има ветеринатна клиника, която да обслужва всички пострадали животинки. Планираме ветеринарен магазин, хотел за животни, училище за трениране на животни, където всички родители на домашни животни ще имат възможност да получат всички услуги за техния Домашен Любимец.
Имаме идея да установим в центъра ЗОО полиция, която ще отговаря на спешни повиквания и сигнали.
Ние искаме да поставим началото на съвсем нова концепция и поведение на хората към животните. Това е мисия, която преследваме страстно и с голяма любов към всяко четириного същество.
 
Благодарим на всички за любовта и подкрепата! 

Помогни ни с дарение

Всички средства ще се използват за проекта.

©2022 – 2023 Helpforanimalsbg.com